Tân Nam Phát

Bột Sơn Màu Metallic (Ánh kim)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mô tả:
   Cho màu sắc ánh kim loại khác nhau.
Nội dung:

 
Bột Sơn thuộc dòng sản phẩm này mang các hiệu ứng đặc biệt cho nhiều mà u sắc ánh kim loại khác nhau bao gồm : Ánh Bạc, Ánh Nhôm, Ánh đồng thau vv..


© 2008 -2019  Tân Nam Phát | Homepage