Tân Nam Phát

Bột màu Organic
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mô tả :
     Khả năng chịu nhiệt: 150 độ C~ 250 độ C

Nội dung :

Bột màu BAIHE được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Mực in, Sơn, Plastics, Nhuộm vv..

Nhóm Bột màu hiện chúng tôi đang cung ứng gồm: C.I PR2; C.I PR3; C.I PR4; C.I PR5; C.I PR8; C.I PR13; C.I PR21; C.I PR 22; C.I PR 48:1; C.I PR 48:2; C.I PR 48:3; C.I PR 48:4; C.I PR 49:1; C.I PR 49:2; C.I PR 52:1; C.I PR 52:2; C.I PR 53:1; C.I PR 57:1; C.I PR 63:1; C.I PR 112; C.I PR 122; C.I PR 146; C.I PR 170 v.v..

Một số đặc tả kỹ thuật:

Khả năng chịu nhiệt: 150 độ C~ 250 độ C
Độ bám màu: 4 ~ 8
Độ hút dầu: 35 ~ 55
Giá trị PH : 5.5 ~ 8
Kháng nước: 3 ~5

Thông tin chi tiết và sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


© 2008 -2019  Tân Nam Phát | Homepage