GIẢI THƯỞNG >> CÁC GIẢI THƯỞNG NĂM 2009
1. Cúp vàng Sản Phẩm Dịch Vụ Ưu Tú Hội Nhập WTO do Thương Hiệu Việt cấp
2. Cúp Vàng Thương Hiệu Sản Phẩm Uy Tín Chất Lượng do Cơ quan đại diện phía nam
ban KHCN/TTBC cấp

3. Thương Hiệu Xanh Bền Vững do Thương Hiệu Việt cấp

3. Top 500 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam
4. TOP 100 TRUSTED BRAND

THXanh08.jpg

5. Thương Hiệu Xanh Bền Vững do Thương Hiệu Việt cấp


 

TrustedSupplier09.jpg

6. Nhà cung cấp đáng tin cậy tại Việt Nam

Các tin đã đăng:
bản đồ
địa chỉ
Hotline
Liên hệ để được tư vấn
Liên hệ để được tư vấn