BỘT MÀU
Bột màu Inorganic
20/10/2009 13:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mô tả:
    Dòng pigments bền màu với thời tiết.

Nội dung :

Bao gồm các nhóm màu Molybdate Chrome.

Đặc tính kỹ thuật cơ bản:
Khả năng chịu nhiệt tốt
Độ bền màu cao
Có thể ứng dụng cho điều kiện outdoor

Các sản phẩm khác:
bản đồ
địa chỉ
Hotline
Liên hệ để được tư vấn
Liên hệ để được tư vấn