THIẾT BỊ PHUN SƠN
Hệ thống thiết bị phun sơn tự động
20/10/2009 14:48 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mô tả:
Hệ thống thiết bị phun sơn tự động KCI cung cấp tòan bộ dây chuyền hoàn chỉnh giúp tăng tối đa hiệu suất hoạt động thiết bị, chất lượng sản phẩm và khả năng sử dụng sơn bột.
Nội dung:

Mô hình hệ thống thiết bị phun sơn tự động.

Các sản phẩm khác:
Hệ thống phun sơn tự động RAMSEIER KOATINGS
20/10/2009 14:35 (GMT+7)
Mô tả:     Hệ thống thiết bị phun sơn tự động RAMSEIER KOATINGSNội dung:     Mô hình hệ thống phun sơn tự động RAMSEIER KOATINGS
bản đồ
địa chỉ
Hotline
Liên hệ để được tư vấn
Liên hệ để được tư vấn