19-12-2012: Công nghệ Metallic Bonding
28/12/2012 17:08 (GMT+7)
Định nghĩa công nghệ Bonding: Công nghệ Bonding bao gồm công nghệ trộn thô (Blending) và công nghệ trộn xử lý nhiệt (Bonding).
bản đồ
địa chỉ
Hotline
Liên hệ để được tư vấn
Liên hệ để được tư vấn